Privacyverklaring

PRIVACYBELEID VAN HERMAN JANSEN BEVERAGES NEDERLAND B.V.
Dit is het privacybeleid van Herman Jansen Beverages Nederland B.V.. (” HJBN “). Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers en klanten van onze HJBN website, consumentenacties etc. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. HJBN gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.Inspirits.com. HJBN raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 30 april 2018.

WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die HJBN verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van HJBN en de website in verband met producten en diensten die zij aanbiedt. Hieronder vallen zowel gegevens die offline worden verzameld via bijvoorbeeld de klantenservice, als gegevens die online worden verzameld door marketingcampagnes. Advertentiecookies, op onze website, onze “branded” pagina’s, op platforms van derden en onze mobiele applicaties. Op de HJBN website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.
Deze Privacyverklaring maakt deel uit van de gebruikersvoorwaarden en onze algemene leveringsvoorwaarden.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR JE GEGEVENS?
Herman Jansen Beverages Nederland B.V.., gevestigd aan de Zijlstraat 6, 3111 PS Schiedam of haar nader te noemen adres, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Conform het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en, met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft HJBN haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) in Den Haag. In de meldingen is aangegeven welke gegevens HJBN verwerkt, voor welke doeleinden en aan welke personen en of instanties de gegevens worden verstrekt; zie het openbare register van de Autoriteit Persoonsgegevens .

JOUW TOESTEMMING
Door gebruik te maken van onze site(’s) of door op andere wijze persoonsgegevens aan HJBN te verstrekken (online danwel offline), stemt u er uitdrukkelijk mee in dat HJBN uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en deelt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonsgegevens op deze manier worden gebruikt, dan raden wij u uitdrukkelijk af om deze site en andere sites van HJBN te gebruiken en verstrek dan ook op geen andere wijze informatie aan HJBN.
HJBN zal alleen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of delen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Veelal zullen wij hierbij uw toestemming vragen, maar soms zijn er andere gronden die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigen. Voor het verwerken van specifieke categorieën persoonsgegevens, zulle wij altijd uw expliciete toestemming vragen (gezondheid, en andere gevoelige informatie). U bent niet verplicht om dergelijke toestemming te verstrekken, maar als u besluit dat niet te doen, dan kan dat tot gevolg hebben dat uw deelname aan bepaalde activiteiten wordt beperkt.

INHOUDSOPGAVE PRIVACYBELEID
– Uitleg opbouw van dit Privacybeleid
– Een vraag stellen of een klacht indienen
– Deelnemen aan een speciale actie
– Product recall
– HJBN website
– Electronische nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen
– Maken wij gebruik van cookies?
– Welke derden hebben toegang tot je gegevens?
– Hoe beveiligen wij je gegevens?
– Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering.

UITLEG OPBOUW VAN DIT PRIVACYBELEID
In dit privacybeleid beschrijven we per dienst welke persoonlijke gegevens HJBN van je verwerkt om je eene specifieke dienst te leveren en wat dat precies betekent.

Onder de 18
Onze diensten zijn niet toegankelijk voor jongeren die jonger zijn dan 18 jaar.
Wij verzoeken je dan ook geen gegevens aan ons te verstrekken indien je jonger bent dan 18 jaar.

Wat verwerken we?
Wanneer je informatie achter laat bij een van onze medewerkers, op de website, via een contactformulier of op andere wijze, verwerkt HJBN de door jou opgegeven contactgegevens zoals je naam, leeftijd, adres, woonplaats en/of emailadres om je deelname te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of je voldoet aan de voorwaarden en om de eventueel verzochte gegevens/producten aan jou toe te sturen.

We verwerken daarbij verschillende soorten informatie, zoals informatie door u zelf verstrekt (voor- en achternaam, adres, leeftijd, emailadres, enzovoorts), informatie die HJBN automatisch verzamelt als u (een van) onze site(‘s) gebruikt ( (type browser, IP-adres, eventuele aangeklikte hyperlinks, etc),informatie die we verzamelen van andere bronnen (commercieel beschikbare bronnen zoals openbare databanken, informatie van derden, enzovoorts).

Waarom verwerken we deze gegevens?
Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om: onze producten en jouw ervaringen op de HJBN-sites te verbeteren. Dit doen wij door het gebruik van de HJBNsites, producten en diensten te evalueren, de effectiviteit van onze advertenties, wedstrijden en promoties te analyseren, jouw website-ervaring te personaliseren, maar ook om statistieken over website-activiteiten (anoniem en samengevoegd met die van andere gebruikers) te evalueren, zoals hoe laat je de website hebt bezocht, of je de site al eerder hebt bezocht en via welke site je er terecht bent gekomen, de HJBN-sites gebruiksvriendelijker te maken en beter af te stemmen op jouw interesses en behoeften, je te helpen jouw toekomstige activiteiten en ervaringen op onze sites te verbeteren, informatie te verzamelen over het apparaat dat je gebruikt om de HJBN-site’s te bekijken, zoals jouw IP-adres of het type internetbrowser of besturingssysteem dat je gebruikt, en deze te koppelen aan jouw persoonsgegevens, HJBN te beschermen tegen mogelijke frauduleuze transacties of deze te identificeren, op de naleving van onze voorwaarden toe te zien en onze business te beheren, contact met je op te nemen naar aanleiding van jouw opmerkingen/vragen over producten en diensten die je bij ons hebt besteld. Daarnaast kunnen wij contact met je opnemen over producten en diensten die voor je van belang kunnen zijn, op voorwaarde dat je ons toestemming hebt gegeven om dit te doen of je al eerder een product of dienst bij ons hebt aangeschaft, de communicatie relevant is voor of verwant is aan die eerdere aanschaf en gedaan is binnen de termijn die is vastgesteld door toepasselijke wetgeving. Ook kan HJBN jouw gegevens koppelen aan eventuele aanvullende informatie die we van je hebben ontvangen. We kunnen jouw gegevens ook delen met vertrouwde derden (bijvoorbeeld adverteerders, reclamebureaus, reclamenetwerken, etc.) om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Deze derde partijen kunnen hun eigen cookies op jouw apparaat plaatsen om ons te helpen gericht te adverteren afgestemd op jouw persoonlijke interesses. Ze zullen uitsluitend deze gegevens verzamelen voor zover je jouw toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies voor marketing- en advertentiedoeleinden

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

Wij bewaren jouw gegevens alleen zolang dit noodzakelijk is. Hoe lang dat is, is afhankelijk van onze relatie: ben je een terugkerende klant of leverancier, dan zal dat tenminste zijn gedurende de duur van onze samenwerking. Ben je slechts eenmalig een overeenkomst met ons aangegaan, dan worden jouw gegevens binnen 4 weken nadat duidelijk is geworden dat geen verder contact meer nodig is, verwijderd. Hoe lang de bewaartermijn in jouw geval specifiek kunt u altijd bij ons navragen.

EEN VRAAG STELLEN OF EEN KLACHT INDIENEN?
Wanneer je een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media, online chat service of per post contact opneemt met HJBN of een vraag stelt, kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen HJBN die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Om je vraag of klacht te kunnen registreren, noteren we deze in onze klantenservice-databank. Eventuele persoonsgegevens die in het gesprek zijn uitgewisseld staan hier ook in. We kunnen je ook vragen om je contactgegevens zoals je leeftijd, naam, adres, woonplaatstelefoonnummer en/of e-mailadres.
Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel? Wij bewaren vragen, klachten en je contactgegevens niet langer dan 2 jaar, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren. De inhoud van het gesprek – en (eventuele) persoonsgegevens die je tijdens het gesprek hebt verstrekt – bewaren wij na afloop van het gesprek niet langer dan 4 weken , tenzij de aard van de vraag en/of klacht ons noodzaakt om het gesprek langer te bewaren.

DEELNEMEN AAN EEN SPECIALE ACTIE
HJBN biedt regelmatig speciale acties aan waar je aan deel kunt nemen, zoals spaaracties, prijsvragen of promotionele kansspelen. In sommige gevallen zullen wij je vragen een registratieformulier uit een folder, advertentie of website in te vullen om mee te kunnen doen.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor? Wanneer je deelneemt aan een dergelijke speciale actie dan verwerkt HJBN de door jou opgegeven contactgegevens zoals je naam, leeftijd, adres, woonplaats en/of emailadres om je deelname te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan jou toe te sturen. Afhankelijk van de speciale actie verwerken we ook informatie over je deelname zoals je scores, inzendingen of spaarsaldo.
Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel? Wij bewaren inschrijvingen en informatie over je deelname nog na afloop van de actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden. Hoe lang de bewaartermijn is communiceren wij per actie.

PRODUCT RECALL
Wanneer er onverhoopt iets mis is met een product dat wij hebben verkocht en wij dit product willen terugroepen (product recall), dan kunnen wij naast het plaatsen van persberichten op onze websites en in de landelijke dagbladen, in het belang van je welzijn ook rechtstreeks contact met je opnemen, uiteraard indien wij over je contactgegevens uit andere hoofde beschikken.

HJBN WEBSITE (algemeen)
Wanneer je de HJBN website bezoekt, verwerken wij een aantal gegevens van je (zoals je leeftijd (omdat je tenminste 18 jaar moet zijn), IP-adres en jouw gebruik van de eventuele online diensten) om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. Daarnaast wordt een deel van deze gegevens geanalyseerd en gesegmenteerd ten behoeve van het personaliseren van de website en communicatie.

Wat houdt dit doel in?

Deze gegevens hebben we ten eerste nodig om de functionaliteit van de HJBN website te bieden. Met deze gegevens zijn onze websitebeheerders in staat de HJBN website te beheren, bijvoorbeeld voor het oplossen van technische storingen of het verbeteren van de beschikbaarheid. Om te zorgen dat je informatie op onze websites snel en eenvoudig kunt vinden, worden ook (functionele) cookies gebruikt.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken hiervoor gegevens zoals het IP-adres van je computer, smartphone, smartwatch of tablet, de unieke identifiers van op deze devices geplaatste cookies, de bezochte web pagina’s, de internetbrowser waarmee je surft, de duur van een bezoek/sessie, vorige/volgende bezochte sites , jouw gebruik van de web- of app-pagina’s (zoals product interacties, zoekopdrachten, promotie), en transactie data.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren deze gegevens voor dit doel niet langer dan nodig.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hier – buiten jouw leeftijd – geen persoonlijke gegevens voor, enkel de producten die jij als favoriet hebt gemarkeerd.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren deze gegevens in principe voor gedurende twee jaar vanaf uw laatste contact met ons, zoals de datum, van uw laatste aankoop of de laatste keer dat u een van onze (mobiele) applicaties heeft gebruikt, tenzij door de wet een langere of kortere bewaartermijn wordt vereist of dit noodzakelijk is in verband met juridische procedures.

Wat houdt dit doel in?
Deze gegevens hebben we ten eerste nodig om de functionaliteit van de HJBN website te bieden. Met deze gegevens zijn onze websitebeheerders in staat de HJBN website te beheren, bijvoorbeeld voor het oplossen van technische storingen of het verbeteren van de beschikbaarheid. Om te zorgen dat je informatie op onze websites snel en eenvoudig kunt vinden, worden ook (functionele) cookies gebruikt.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken hiervoor gegevens zoals het IP-adres van je computer, smartphone, smartwatch of tablet, de unieke identifiers van op deze devices geplaatste cookies, de bezochte web pagina’s, de internetbrowser waarmee je surft, de duur van een bezoek/sessie, vorige/volgende bezochte sites , jouw gebruik van de web- of app-pagina’s etc.

ALS JE MET ONS COMMUNICEERT VIA SOCIAL MEDIA
– De HJBN website delen via social media
Indien je ervoor kiest de HJBN website te delen via social media, zoals Youtube, Facebook en/of Twitter, dan zullen je persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van HJBN en dit Privacybeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.

– Onze social media pagina’s
Wij zijn actief op verschillende social media platforms, zoals Twitter, Youtube en Facebook. Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina’s (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de “Like” knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over je ontvangen (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht). Hoe wij met je gegevens omgaan, staat beschreven in de HJBNFacebook Privacyverklaring, die in aanvulling geldt op (i) dit privacybeleid en (ii) de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van Facebook. HJBN raadt je aan om de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van Facebook zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het privacybeleid van HJBN.

WELKE DERDEN HEBBEN TOEGANG TOT JE GEGEVENS?
HJBN schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals drukkerijen en e-mail en postverwerkers). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor HJBN en heeft HJBN de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. HJBN schakelt ook derden zoals Google in voor het analyseren van jouw gegevens en voor het uitvoeren van haar direct marketing en targeted advertisement campagnes.

Uitsluitend indien HJBN hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Je persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. HJBN zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

HOE BEVEILIGEN WIJ JE GEGEVENS?

HJBN gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. We eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en adviseurs en alleen voor zover het voor hen noodzakelijk is om over deze gegevens te beschikken.

VRAGEN EN VERZOEKEN OM INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die HJBN over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar:
Herman Jansen Beverages Nederland B.V.
Zijlstraat 6
3111 PS Schiedam