Sinds 1777

Hoe een jeneverbranderij in Schiedam uitgroeit tot een speler van wereldformaat op de markt van gedistilleerde dranken.

Het begin: Pieter en Herman

Het is niet Herman maar zijn overgrootvader Pieter die het bedrijf opricht. In 1777 start Pieter een jeneverbranderij en een maltwijn distilleerderij in Schiedam. Zijn jenever verkoopt goed en daarmee is de basis voor het familiebedrijf gelegd. De koopmansgeest van Herman brengt hem al snel buiten de landsgrenzen. In 1895 verscheept hij de eerste ladingen aromatische schnaps, een afgeleide van jenever, naar Afrika, Amerika en Azië. Herman is even ondernemend als vindingrijk. Als hij in 1909 ontdekt dat zijn glasleverancier de concurrent een lagere prijs berekent, zet hij een eigen glasfabriek op. De fabriek krijgt de naam UTO: Uit Tegenweer Opgericht.

Een wereldbedrijf: jaren van expansie

Opeenvolgende generaties van de familie blijken over dezelfde inventiviteit en handelsgeest als Herman te beschikken. Het bedrijf blijft groeien en verovert steeds meer markten. Slimme allianties en overnames versterken de positie van Herman Jansen in Nederland en daarbuiten. Zo gaat de onderneming in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw een samenwerkingsverband aan met de Firma K. Plantinga uit Bolsward, neemt het de firma F.J. Sonnema en later de firma Gorter over en fuseert het met de Delftse distilleerderij Vlek & Co. Na deze fusie verandert Herman Jansen zijn naam in UTO (Unaniem Tot Overeenstemming). De expansie komt in een stroomversnelling. In steeds meer landen gaat het bedrijf samenwerkingsverbanden aan. In 2001 wordt het grootse deel van de Nederlandse botteling om ‘efficiency’ redenen ondergebracht in de ‘joint venture’ Avandis in Zoetermeer.

Herman Jansen in de 21ste eeuw

Deze samenwerkingsverbanden en overnames hebben ons gemaakt tot wat wij nu zijn: een wereldwijde producent en distributeur van een gevarieerd, eigentijds assortiment aan gedistilleerde dranken. Herman Jansen is een moderne onderneming, die beschikt over de meest geavanceerde productiefaciliteiten zonder het bijzondere karakter van een familiebedrijf te verliezen. Onze kracht is nog steeds goede kwaliteit voor een goede prijs leveren. Om actiever tot uitdrukking te brengen dat we een familiebedrijf zijn en dat wij daar trots op zijn, heten wij sinds 2011 weer Herman Jansen. Inmiddels heeft de zevende generatie van de familie Jansen de leiding over het bedrijf.